Laenud

Meie eesmärk on pakkuda teile parimat teenust, aidates teil võrrelda erinevate laenude pakkumisi. Meie platvormil esindatud laenud on hoolikalt valitud ja neil on kõrge usaldusväärsus. Meie saidi läbipaistvus ja kasutajasõbralikkus annavad teile võimaluse hõlpsalt ja mugavalt leida endale sobivaim laenupakkumine.

Tule ja veendu ise, et leida oma ideaalne laenu.

1,5%

minimaalne intress

6%

minimaalne KKM

17%

minimaalne KKM

15%

minimaalne KKM

9%

minimaalne KKM

7%

minimaalne KKM

8%

minimaalne KKM

25%

minimaalne KKM

16%

minimaalne KKM

Erinevad laenud Eestis

Refinantseerimislaen

Refinantseerimislaen on mõeldud nendele, kes soovivad olemasolevaid laene koondada ühte soodsamasse laenu. See aitab vähendada igakuiseid makseid ja intressikulusid, pakkudes madalamat intressimäära.

Krediitkaart

Krediitkaart on lühiajalise krediidi vorm, mis sobib igapäevasteks ostudeks ja ootamatuteks kulutusteks. Sellel on kõrgem intressimäär, kuid pakub paindlikkust ja mugavust.

Krediidikonto

Krediidikonto võimaldab saada krediiti vastavalt vajadusele teatud limiidi ulatuses. See on sobiv neile, kes vajavad paindlikku juurdepääsu rahalistele vahenditele erinevatel aegadel.

Kiirlaenud ilma konto väljavõtteta

Kiirlaenud ilma konto väljavõtteta on kiire ja lihtne viis väiksemate summade laenamiseks. See on mõeldud neile, kes vajavad kiiresti raha ja ei saa või ei soovi esitada oma pangakonto väljavõtet.

Laenud auto tagatisel

Laenud auto tagatisel pakuvad võimalust laenata suuremaid summasid, kasutades oma autot tagatisena. Sobib inimestele, kes vajavad suuremat rahasummat ja omavad sõidukit, mida saab tagatiseks pakkuda.

Autoliisingud

Autoliising on mõeldud uue või kasutatud auto soetamiseks liisingulepingu alusel. See on hea valik neile, kes eelistavad maksta auto eest osamaksetena ja omada sõidukit lepinguperioodi lõpus.

Autolaen

Autolaen on otsene laen auto ostmiseks, mis erineb liisingust selle poolest, et auto omandiõigus läheb kohe üle laenuvõtjale. Sobib inimestele, kes soovivad auto omamist kohe algusest peale.

Mobiilne laen

Mobiilne laen võimaldab saada väikeseid laene kiiresti otse mobiiltelefoni kaudu. See on mugav lahendus ootamatute kulutuste katmiseks, kui on vaja kiiret rahasüsti.

Väikelaenud

Väikelaenud on mõeldud erinevateks väiksemateks kulutusteks ja projektideks. See on paindlik laenutoode, mida saab kasutada erinevatel eesmärkidel, nagu kodu remont või ootamatud väljaminekud.

Laen maksehäirega

Laen maksehäirega on spetsiaalselt mõeldud inimestele, kellel on varasemad maksehäired. Selle laenu intressimäär on kõrgem, kuid see pakub võimalust rahaliste raskuste ületamiseks ja krediidiajaloo parandamiseks.

KKK (21)

*See on tüüpilised korduma kippuvad küsimused, aga igal laenuandjal nad on erinavad.

Tavaliselt kohustub laenusaaja maksma täiendavalt:

  • Esimene meeldetuletuskiri alates 10 eurot;
  • Teine meeldetuletuskiri ja iga järgnev alates 15 eurot;
  • Laenuandjal on õigus arvestada viivist võlaõigusseaduse § 113 lg 1 sätestatud määras.

Käesolevad laenuanadja laenutingimused hakkavad laenuanadja ja kliendi vahel kehtima alates hetkest, millal klient kinnitab interneti vahendusel nõustumist käesolevate laenuanadja laenutingimustega. Varasemad laenutingimused kaotavad poolte suhtes kehtivuse. Igakordne laenuleping (leping) jõustub käesolevate tingimuste alusel interneti vahendusel kliendi poolt taotluse esitamise ja laenuanadja poolt taotluse aktseptimise järgselt kliendile esimese laenuosa väljastamisega. Kui laenuanadja otsustab esimest või hilisemaid laenuosa(sid) mitte väljastada, leping ei jõustu ning loetakse mittesõlmituks. Kliendil ei teki nõudeid laenuanadja vastu, kui laenuandja otsustab esimest või täiendavaid laenuosasid mitte väljastada.

Interneti vahendusel sõlmitud laenuleping käesolevatel laenutingimustel kehtib ühtviisi nii interneti teel kui ka tekstisõnumi (SMS-i) teel edastatud laenutaotluse ja selle alusel väljastatavate laenuosade suhtes.

Laenuosa väljamaksmise taotlemiseks peab klient sellisel juhul saatma mobiiltelefoni tekstisõnumi (SMS-i) laenu veebilehel märgitud telefoninumbrile.

  • kliendil ei ole laenuandja väljastatava laenu võtmiseks mingit erakorralist vajadust, kliendil ei ole sõltuvussuhet (alkohol, narkootikumid, hasartmängud vmt) ning et kliendil on varasem kogemus seoses laenu võtmisega;
  • klient on põhjalikult tutvunud laenuandja laenutingimuste, sh. laenu võtmisega kaasnevate tasude ja kuludega ning kõrge krediidikulukuse määraga;
  • klient kinnitab laenutaotluse esitamisega, et on tuleneva laenugraafikuga tutvunud, sellest aru saanud ja on maksete suuruse ja tasumise tähtaegadega nõus ning kinnitab, et on nõus saama laenugraafiku taasesitamist võimaldavas vormis koos esimese osamakse arvega;
  • kliendil ei ole mingeid raskusi võetava laenu ja sellega kaasnevate tasude tähtaegse tagasimaksmisega oma tavapäraste sissetulekute arvelt;
  • klient on andnud laenuandjale tõeseid andmeid, sh. oma sissetulekute ja olemasolevate kohustuste kohta;
  • klient kinnitab, et ülalesitatu vastab tõele ka edaspidiste laenutaotluste esitamise ajal ning et klient ei esita ühtegi laenutaotlust mistahes viisil, sh mobiiltelefoni tekstisõnumi (SMS-i) edastamisega, kui kasvõi üks eeltoodud kinnitustest ei vasta tõele. Nimetatud iga kinnituse on klient eraldi andnud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ka enne esmakordse laenuosa taotlemist käesoleva lepingu alusel.

Kliendi poolt esitatud andmeid kontrollitakse vastavatest registritest. Käesolevaga annab klient nõusoleku laenuandja kliendi andmete kontrollimiseks.

Uue laenuosa võib klient saada vaid juhul, kui laenuandja poolt kliendile väljastatud varasemad laenuosad on tähtaegselt ja nõuetekohaselt tagastatud. Kliendile ei väljastata samaaegselt kahte laenuosa.

Kui pärast kliendina registreerumist ja viimase laenuosa väljastamist ei ole klient 12 kalendrikuu jooksul taotlenud uut laenuosa, siis tuleb kliendil laenu saamiseks sõlmida uus leping interneti teel.

Kui olete laenu tasunud ja tagasimaksed on registreeritud laenuandja süsteemis, võite taotleda uut laenu. Tagasimakse registreeritakse enamasti tasumisele järgneva päeva hommikul, kui kasutate arve maksmisel viitenumbrit ja maksate arvele märgitud pangakontole.

Laenuandjal on õigus, sõltumata asjaoludest, laenutaotlus tagasi lükata, ilma seda kliendile põhjendamata. Kliendil ei ole ühelgi juhul õigust nõuda talle laenuosa väljastamist. Laenuandja teavitab klienti soovi korral päringu tulemustest, kui laenutaotlus jäetakse rahuldamata mõnest andmebaasist tehtava päringu tulemusel.

Tagasimakstav kogusumma koosneb laenu põhisummast ja intressist. Intressimakse hõlmab tasu ja kulusid laenu kliendi kasutusse andmise eest, mh laenuandja kulusid seoses raha laenamisega, isikuandmete kontrollimisega, turvakoodi kontrollimisega ja kinnitamisega, isikusamasuse tuvastamisega, arve koostamise ja saatmisega.

Klient kohustub kõik lepingulised maksed tegema oma konto kaudu, mis on avatud kliendi nimel krediidiasutuses, mis on registreeritud või mille tegevuskoht on Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või riigis, kus kehtivad Eestis kehtiva rahapesu regulatsiooniga võrdväärsed nõuded.

Kliendil on võimalus ühe korra pikendada 14-päevase tähtajaga laenuosa tagasimakse tähtaega 14 päeva võrra hiljemalt esialgsel maksetähtpäeval, esitades interneti vahendusel  vastava taotluse. 30 päevase tähtajaga ja osamaksetega laenuosa(de) tagasimakse tähtaega ei ole võimalik pikendada.

Kliendil on vastavalt võlaõigusseadusele õigus lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest (s.o laenuosa väljastamisest). Kui klient soovib lepingust taganeda, peab ta 14 kalendripäeva jooksul laenuosa väljastamisest esitama laenuandjale kirjaliku taganemisavalduse Tarbijakrediidi Standardinfo Teabelehel või laenuandja veebilehel laenuandja näidatud posti või e-posti aadressil. Taganemisavalduses peab olema selgelt märgitud kliendi nimi, isikukood, kliendi number, avaldus lepingust taganemise ja laenuosa ennetähtaegse tasumise kohta, taganemisavalduse koostamise kuupäev ja koht ning kliendi allkiri. Kui klient kasutab lepingust taganemise õigust, maksab ta laenuandjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse esitamise päevast, tagasi laenuosa ja laenult alates laenuosa kasutusse võtmisest kuni laenuosa tagasimaksmiseni kokkulepitud intressi. Kui klient ei maksa laenuosa tagasi 30 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse esitamise päevast, loetakse, et klient ei ole lepingust taganenud.

Laenuandjal on õigus leping erakorraliselt, ilma ette teatamata, üles öelda, kui klient ei esita, hoolimata sellekohasest nõudmisest, dokumente ja asjakohast teavet või kui esitatud dokumendid ja andmed ei kõrvalda laenuandja kahtlust, et tehingu või ärisuhte eesmärgiks võib olla rahapesu või terrorismi rahastamine.

Laenuandjal on õigus maksetähtaja ületamisel kliendi poolt arvestada viivist võlaõigusseaduse § 113 lg 1 sätestatud määras lepingu kohaselt võlgnetavatelt summadelt päevas.

Laenuandjal on õigus tagasimakse või iga osamakse tähtajast 20 kalendripäeva möödudes tasumata nõue anda inkassofirmale võlgnevuse (tagasimakse või osamakse, meeldetuletuste tasu, muud menetluskulud) sissenõudmiseks, kusjuures klient kohustub tasuma kõik sissenõudmiskulud.

Kliendiandmed on salvestatud laenuandja kliendiregistrisse; neid andmeid kasutatakse vaid seaduses ja käesolevas laenulepingus kokkulepitud tingimustel ja juhtudel.

Klient nõustub tema poolt laenuandjale avaldatud isikuandmete töötlemise ning kasutamisega käesoleva lepingu sõlmimise eelselt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuga isikuandmete töötlemiseks.

Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamist ja nende töötlemise lõpetamist vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

Arvele märgitud maksetähtaeg tähendab, et laenu tagasimakse või osamaksed tuleb tagastada hiljemalt sel päeval.

14 ja 30 päevase tähtajaga laenude puhul hiljemalt vastava arvu päevade jooksul alates laenusumma laekumisest kliendi kontole; Kuudes määratud tähtajaga laenude puhul igakuiste osamaksetena laenuperioodile vastava arvu kuude jooksul alates laenusumma laekumisest kliendi kontole.

Osamaksed tuleb tasuda iga kuu kuupäeval, mis vastab laenusumma kliendi kontole laekumise kuupäevale. Näiteks kui klient on taotlenud 200 eurose laenuosa väljastamist 2 kuuks ja laenusumma laekub kliendi kontole 5. märtsil, siis on klient kohustatud tasuma 132 eurot 5. aprillil ja 132 eurot 5. mail. Kui osamakse tasumise kuus vastavat kuupäeva ei ole, tuleb osamakse tasuda osamakse tasumise kuu viimasel päeval. Näiteks kui klient on taotlenud 600 eurose laenuosa väljastamist 3 kuuks ja laenusumma laekub kliendi kontole 31. jaanuaril, siis tuleb kliendil tasuda 248 eurot 28. või 29. veebruaril, 248 eurot 31. märtsil ja 248 eurot 30. aprillil.

14 päevase tähtajaga laenude tähtaega on võimalik pikendada. Pikemaks perioodiks väljastatud laene ei saa pikendada.
Laenu pikendamine tuleb vormistada hiljemalt maksetähtpäeval veebileheküljel laenuandja lehel „Laenu pikendamine“.
Kui olete laenu pikendanud, siis saadetakse Teile uus arve, kuhu on lisatud laenu pikendamise tasu.

Laen tuleb tingimata tagastada hiljemalt maksetähtpäeval.
Hilinemisel laenu tasumisega, võib tulevikus tekkida raskusi uue laenu taotlemisel.

Tavaliselt laenutaotlusi võtakse vastu ööpäevaringselt.

Registreerumine ja laenu taotlemine toimub internetis laenuandja kodulehel. Laenu taotlemiseks leiate seal vastavad juhised. Enne taotluse saatmist palume tutvuda laenutingimustega. Turvakoodi kinnitamiseks kasutage mobiiltelefoni SMS-sõnumit. Raha kantakse üle Teie poolt antud kontole mõne minuti jooksul.
Edaspidi võite taotleda laenu SMS-sõnumi abil, kui Teie poolt sisestatud andmed ei ole muutunud ning olete tagastanud eelmise laenu õigeaegselt.
Võõraste andmete ja sihilikult valeandmete esitamine on kuritegu, mille tagajärjeks on politseijuurdluse alustamine.

Tarbijakrediidi kulukuse määr näitab protsentuaalselt, kui suur kulu tuleneb antud laenust aastas. Selle arvutamisel võetakse arvesse laenu suurus, kõik makstavad teenustasud ning intress. Tarbijakrediidi kulukuse määra arvutatakse 7.08.2002.a. Rahandusministri määruse nr.98 järgi ning seda kasutatakse erinevate laenu- ja krediiditoodete võrdlemiseks.

Update cookies preferences